Tja… en del säger att Copywritern är mer fokuserad på att sälja och Content Writern mer fokuserad på att informera. Copywriter arbetar då oftare med kortare texter och Content Writer med längre texter.

Andra säger att det Content Writern är begränsad till digital media medan Copywritern skriver oberoende vilket medium som används, kan både vara digitalt och tryckt media.
 
Kan själv tycka att skillnaden inte är så stor. Allt beror på vad syftet är med texten, men för ett företag så handlar det alltid om att på ett eller annat sätt locka över ett lead till att bli en kund. Det kan vara både i ett kort och ett långt perspektiv. Vad personen som skriver texten kallar sig tycker jag spelar mindre roll.

Problemet är dock att inom marknadsföring har vi fått inflation i titlar och alla går in i varandra, vilket förvirrar både beställare, arbetsgivare och arbetstagare. Det gör det både svårare att rekrytera, beställa och faktiskt veta vad man får. Bäst är väl att utgå från vad man behöver hjälp med och vem som kan leverera det utan att fastna i vad för typ av titel det är.

Patrik med K