När du fångat någons uppmärksamhet vill de veta mer.

Vad kan du ge dem?

Mer insikt och ett större förtroende för din kunskap.

Med hjälp av artiklar i olika former som djupare beskriver vad du erbjuder för du din kund framåt i kundresan på ett enkelt sätt.

Artiklar kan hittas på din webb, i sociala medier eller i tryckt form beroende på syfte och sammanhang som din målgrupp blir intresserad av att veta mer.

Att skriva en bra artikel

För att skapa en bra artikel krävs bra research.

Det kan innebära att jag får information från dig eller dina medarbetare genom texter som ni skickar till mig eller att jag genomför intervjuer.

Utöver det handlar det om att hitta information på nätet, se hur era konkurrenter formulerar sig för att jag ska kunna ta fram något unikt utav dig – varför kunden ska välja just DIG.

Formen och målgruppen styr innehållet

Det är skillnad på texter beroende på vad de har för syfte och hur de presenteras. En text på webben som blogginlägg har ett uttryck medan ett whitepaper har ett helt annat uttryck.

Jag måste också förhålla mig till hur ditt varumärke uttrycker sig och vilken målgrupp som ska attraheras. Språket blir annorlunda beroende på sammanhanget.

Förstår vi målgruppen och hur de tar till sig information på bästa sätt då kan vi också nå ut till dem så att de förstår och vill veta mer för att slutligen vilja ha kontakt med dig för ett slutligt köp.

Kostnad: 3 000 kr ex moms per artikel på 850 -1 300 ord samt 1-3 urval av foton som ni har användningsrättigheter till.