Kundcase eller referenscase är det bästa sättet att ge den intresserad en inblick i hur du har hjälpt andra kunder. Det kan vara liknande utmaningar som de söker en lösning på. Samtidigt ger det ett konkret exempel på hur du jobbar och vad andra tycker om ditt jobb.

Dina bästa säljare är dina nöjdaste kunder.

Genom kundcase kan du visa hur arbetsprocessen har sett ut och du lyfter även dina kunders varumärke genom att skriva om dem.

Det är verkligen en win-win situation med en fantastisk positiv känsla som förmedlas till den som läser.

Mitt arbetssätt – appreciative inquiry

När jag genomför intervjuer använder jag en teknik som är inspirerad av appreciative inquiry. Den utgår från att alla frågor ska vara öppna och ha en positiv ingång för att få ett så bra svar som möjligt från respondenten.

Det kan vara frågor som exempelvis:


– Vad är det bästa med Patrik med K?

– Vilka utmaningar har du haft i projektet och hur har du löst dem?

– Vilka resultat har du fått och hur kommer det påverka framtida projekt?

Jag blev introducerad till den här typen av frågeställningar när jag under 2007 arbetade i Projekt Samhällsentreprenör som en av projektledarna med ansvar för intervjumaterialet. Anställd på dåvarande Apprino AB som samarbetade bland annat med Chalmers Entreprenörskola. Jag har använt mig av den här intervjuformen sedan dess. Det otroligt effektivt att få fram bra material och kunskap från respondenterna på detta sätt.

Genomarbetat kundcase

Ni får:

– intervju med kund

– uppföljning av intervju för att säkerställa kundcaset

– användbart kundcase inkl 1-3 bilder som ni har användningsrättigheter till

KOSTNAD – 3 500 kr ex moms