50% tjänst som marknadsförare:

  • Initierar eller ser över den nuvarande marknadsstrategi och kommer med förslag.
  • Arbetar med nyhetsbrev, 1-2 utskick per månad och skapar ringlistor till säljarna baserat på reaktioner på nyhetsbrevet.
  • Skapar innehåll till blogg och landningssidor, 1-2 inlägg per månad med bra content text i kombination med bild och eventuellt enkel film.
  • Grundläggande webbadministration.
  • Arbetar med LinkedIn som marknadskanal med 1-2 inlägg i veckan samt håller utbildning med personal för att få dem förstå vikten för dem själva och för företaget att de är engagerade på plattformen (att det inte bara är upp till marknadsavdelningen).

KOSTNAD: ca 66 500 kr ex moms per månad (750 kr/tim)
Avtalstid: 6 månader
Uppsägningstid: 1 mån