Har du svårt att hinna skriva ditt content för dina blogginlägg, landningssidor? Jag kan hjälpa dig med detta. Med bra bakgrundsmaterial så är det här inga problem alls.

Jag tar 850 kr per timme. Beroende på hur mycket text, komplexitet och research det behövs brukar ett nyhetsbrev eller blogginlägg landa på 2,5-5 timmar inklusive korr.