Pandemin har varit en av den främsta påskyndande faktorn för digitaliseringen. Plötsligt blev många tvungna att lära sig använda Zoom, Teams, Skype mm för att kunna fortsätta att arbeta trots att det skedde hemifrån. En turbulent, frustrerande och märklig tid som på något sätt normaliserats. Pandemin fortsätter sin framfart och även om vaccin nu är på väg vet ingen riktigt hur effekten kommer se ut då viruset muterar och vad det kan innebära. Oavsett vad som händer kommer många ha börjat arbeta på ett annorlunda sätt och det kan vara också en fördel.

Fler och fler har börjat använda LinkedIn under pandemin och många affärer, B2B, sker via kontaktskapande och följande på den här sociala kanalen. Undersökningen ”Svenskarna och Internet 2020” visar bland annat på att nästan hälften av de internetanvändarna som arbetar använder sig av LinkedIn, vilket är ”en ökning med 4 procentenheter under pandemin”. Många kanske tror att det är alla arbetssökande som flockas dit, men de verkar märkligt nog tenderat ha minskat sin närvaro istället.

Det som jag tycker är extra intressant är att 2 av 3 tjänstemän använder sig av LinkedIn minst någon gång under Q3. De som jobbar inom privat sektor är det mer än hälften som använder LinkedIn i Q3. Det här visar siffermässigt potential till B2B-försäljning.

Kunderna kollar upp dig och ditt företag på LinkedIn

Det är få gånger som en kund köper endast genom ett säljsamtal. Det krävs mer än så och många kunder letar rätt på det som de söker efter via Google-sökningar. Därför är det så viktigt att synas på flera kanaler och gärna kunna besvara kunders frågor redan där. Det snabbar på försäljningsprocessen något oerhört. Kan du ge svar på frågor och stärka förtroendet för ditt varumärke så har du försäljningen klar.

Efter en kontakt med en potentiell kund kan du vara säker på att de googlar, om de inte hört talas om dig tidigare. Vad får de se då? Förhoppningsvis hittas ditt företags webbsida på första plats där de kan få mer information. Sedan kommer faktiskt LinkedIn-sidor oftast på första sidan på sökresultaten. Företagssidan och möjligen den person som är mest engagerad på företaget brukar få sin LinkedInprofil även där på första sidan. Vad ger det för signaler? Är företaget och personerna där engagerade och ger de redan där svar på många av de frågor som kunden kan ha?

Hur ska man hinna med all kommunikation?

Även om du själv ser potentialen att du själv och ditt företag aktivt ska finnas på LinkedIn kommer förstås frågan… hinner jag? Allt handlar om prioriteringar, men samtidigt måste du lägga upp möjligheter till förändring i din organisation. Det, om något, har pandemin visat oss. Att vi måste vara anpassningsbara som både individer och företag.

Det jag brukar gå efter när det gäller att prioritera vad jag ska satsa på är att tänka fördelningen 70-20-10. 70% läggs tid/resurser/pengar på det som jag VET fungerar IDAG. 20% läggs på vad jag TROR fungerar idag. 10% läggs på att testa något helt nytt/galet som KANSKE skulle fungera. Därefter ger jag det lite tid och utvärderar vad som går bra och vad som går mindre bra och fördelar om tid och resurser utefter det.

Finns det plats i din roll att axla ett digitalt marknadsansvar?

Sitter du som VD för ett mindre eller medelstort företag kanske du själv satt dig som marknadsansvarig, men handen på hjärtat hinner du verkligen med det som behövs? Som VD behöver du oftast prioritera annat som du faktiskt MÅSTE göra.

Är det försäljningschefen som tagit ansvar för LinkedIn och annan marknadsföring har den personen också andra åtaganden och prioriteringar (samt kompetens).

Finns det bara en marknadsansvarig sitter också den personen med många ansvarsområden och det kan bli lite utsmetat när det gäller marknadsföringen. Det måste göras bra content för att en LinkedIn-sida ska leva och den bör vara sammankopplad med resten av marknadsföringen och försäljningen.

Patrik med K