Grundkonceptet är att hyra ut mig som marknadsförare för att öka kundens försäljning genom bra content, nyhetsbrevutskick och LinkedIn-närvaro där samarbetet mellan marknad och sälj är nyckel till framgång. Det här är alternativet till företag som inte vågar eller vill anställa en marknadsansvarig utan hellre anlitar en konsult. Det går även att starta med en liten satsning för att sedan växla upp när företaget ser styrkan och värdet i bra marknadsföring.

Patrik med K kan blir uthyrd på 100%, 80% eller 60%.