75% tjänst som marknadsförare:

  • Skapar en marknadsstrategi och ser över varumärkesarbetet i sin helhet.
  • Ser till att marknad och sälj skapar ett gott samarbete.
  • Synkar olika system med varandra (CRM, Nyhetsbrev, Leadgeneratorer) för att snabbare hitta bättre leads till säljarna.
  • Ser över och skapar marknadsföringssamarbeten med andra i samarbete med ledningen.
  • Arbetar med nyhetsbrev, 1 utskick per månad och skapar ringlistor till säljarna baserat på reaktioner på nyhetsbrevet.
  • Skapar innehåll till blogg och landningssidor, 1 inlägg per månad med bra content text i kombination med bild och eventuellt enkel film.
  • Grundläggande webbadministration.
  • Arbetar med LinkedIn som marknadskanal med 1-2 inlägg i veckan samt håller utbildning med personal för att få dem förstå vikten för dem själva och för företaget att de är engagerade på plattformen (att det inte bara är upp till marknadsavdelningen).
  • Ansvarar för marknadsföringen i alla led och tillsammans med ledningen tar beslut och genomför samarbeten när det gäller mer komplexa grafiska material, Google Ads och annan typ av marknadsföring.

KOSTNAD: ca 85 500 kr ex moms per månad (650kr/tim) 
Avtalstid: 6 månader
Uppsägningstid: 1 månad