Fem till sex artiklar per år.
Inklusive research och intervjuer.
Tolv månaders abonnemang.
Planering inkluderad.